De Driehoek beëindigt per 1 januari 2016 haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk (KMW).

De Driehoek beëindigt per 1 januari 2016 haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk (KMW).

 

Aanleiding

In oktober 2014 heeft de diaconie van uw gemeente een brief ontvangen van De Driehoek en het Generaal Diaconale Deputaatschap (GDD) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In deze brief meldden wij het besluit van GDD om niet langer de diaconieën te adviseren een vastgelegde afdracht aan de Driehoek over te maken.

De Driehoek heeft daarop zelf een beroep gedaan op de kerken om de hulpverlening voort te kunnen zetten aan kerkleden die problemen ervaren op onder meer het gebied van relaties, werk, vragen rondom geloof en eenzaamheid. Er is aan de kerken een basispakket aangeboden tegen een afdracht van € 3,= per ziel. Om dit aanbod te kunnen realiseren heeft de Driehoek financiële steun nodig van minstens 60% van de kerken.

 

Helaas moeten we op dit moment concluderen dat dit percentage niet is gehaald. Dit betekent dat de Driehoek haar activiteiten als organisatie voor Kerk Maatschappelijk Werk met ingang van 1 januari 2016 beëindigt. Dit heeft verschillende ingrijpende gevolgen, zowel voor het personeel als voor de cliënten van de Driehoek. Wij willen deze afbouw zorgvuldig doen. Onze cliënten en uw diaconie hebben wij inmiddels op de hoogte gebracht.

 

Hartelijk dank

U hebt als kerken de Driehoek 63 jaar gesteund met giften en gebed. Wij willen u daarvoor, mede namens al onze cliënten, hartelijk bedanken.

 

Team KMW de Driehoek

Dit vind je misschien ook leuk...