Christus belijden in Moslimlanden

Christus belijden in Moslimlanden

ME in MERF staat voor Middle East, het Midden Oosten. De R is afkorting voor Reformed.

Begin jaren 70 hadden drie jonge mensen op een Evangelisch-Gereformeerde Bijbelschool in Beiroet een droom. Het koningschap van Christus verkondigen in moslimgebieden. Ze kwamen uit Egypte, Libanon en Frans Canada. Hun droom werd het prille begin van de Middle East Reformed Fellowship.

Nu draagt hun werk veel vrucht in de 22 landen van de Arabische Liga en in andere moslimgebieden in Afrika en Azië.

De MERF verzorgt in meerdere talen uitzendingen. Ze bereikt oren en harten met het evangelie op de meest ondenkbare plaatsen. Dat blijkt uit de dagelijkse stroom van reacties die terugkomen per post, internet of via andere media.

“…….Ik kan u niet genoeg bedanken voor de verhelderende programma’s die u maakt. Ik dank God dat Hij me geleid heeft naar jullie radio site…” (Algerije) “……. Hoewel ik moslim ben, luister ik naar jullie programma’s omdat ik daar vrede en liefde vind. Hoe meer ik lees over Christus’ woorden hoe meer ik van Hem ga houden en hoe meer ik er naar verlang Hem te kennen…..” (Jemen)

 

De MERF ondersteunt nationale en lokale kerken bij evangelisatie, kerkstichting, bijbels onderwijs en hulpverlening. Die steun komt voornamelijk uit kerkgemeenschappen van gereformeerd belijden in Amerika, Australië en Europa.

De F in MERF staat voor “Fellowship”, broederschap. Als je bedenkt waarover we het dan hebben kun je er stil van worden: Christenen uit zulke uiteenlopende culturen met langlopende conflicten vinden elkaar in Christus Jezus!

 

Hoe is het voor onze broers en zussen om midden tussen moslimburen te wonen?

Velen van hen voelen zich bedreigd, leven elke dag in angst, zijn van huis en haard verdreven, beroofd van hun naaste familie. Via de media horen en zien we veel. Maar er is meer.

 

What the media do not tell you about muslimlands!

Wat de media u niet vertellen over moslimlanden!

Daarover wil oprichter en directeur van de MERF ds. Victor Atallah komen praten in Nederland. Hij is Egyptenaar van geboorte, woont en werkt al vele jaren in Larnaca op Cyprus.

Hij is missionair predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Meppel.

 

Maandag 7 september komt ds. Atallah naar Hardinxveld Giessendam.

’s Avonds spreekt hij in de bron. De samenkomst begint om 8 uur

Ds. Atallah spreekt in het Engels maar er wordt gezorgd voor vertaling in het Nederlands en er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen.

Meer nieuws op de website van MERF Nederland, uitgaand van de GKv te Meppel, www.merf.nl. CSM Postbus 285, 7940 AG Meppel; info@merf.nl; IBAN: NL17INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel.

Adres kerkgebouw de bron: Maasstraat 1 Hardinxveld-Giessendam.

 

Op verzoek van Ds. Atallah en de MERF verzorg ik de organisatie van deze avond in ZW Nederland.

Peter van der Laan, kerkelijk werker bij GKv de bron.

Dit vind je misschien ook leuk...