Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert 24 oktober een Bijbelfestival voor gezinnen

Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een gratis Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht. Het Bijbelfestival is een inspirerend eve-nement voor kinderen en hun ouders/opvoeders rondom de Bijbel. Op het pro-gramma staan onder meer optredens van Elly & Rikkert en zandtovenaar Gert van der Vijver. Ook zijn er diverse workshops en wordt de Samenleesbijbel gepresenteerd.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met dit festival ouders en opvoeders helpen om kinderen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Lydia van der Meer, theologe en teamleider Bijbelgebruik: ‘We krijgen veel vragen van ouders die zoeken hoe ze de Bijbel op een toegankelijke manier dicht bij hun kinderen kunnen brengen. Tijdens het Bijbelfestival komt de Bijbel voor hen tot leven. Ze ervaren dat de Bijbel relevant is voor hun dagelijks leven. In verschillende workshops worden ouders uitgedaagd om met hun kinderen in gesprek te gaan over de Bijbel.’

Programma Het Bijbelfestival is gratis en vindt plaats op zaterdag 24 oktober van 10.00-16.00 uur in DeFabrique in Utrecht. Er is een breed programma-aanbod, voor zowel kinderen als volwassenen. Tijdens het festival vindt de feestelijke presentatie van de Samenleesbij-bel plaats. De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagi-na’s extra materiaal voor kinderen. Naast optredens van diverse artiesten, is er onder meer een bijbelquiz waaraan ook kinderen kunnen meedoen, een bijbelse vossenjacht en zijn er kindercolleges over de Bijbel. Ouders kunnen workshops volgen over onder andere bijbelopvoeding en het gebruik van de Bijbel in het gezin. Voor meer informatie over het programma: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.
Nederlands Bijbelgenootschap Al tweehonderd jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij in bin-nen- en buitenland. Dat doet het Nederlands Bijbelgenootschap door de Bijbel te verta-len, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en jong en oud de relevantie van de Bijbel te laten ervaren.
Charlotte Scholtens – de Vries (GKV)
Frieda van Middelkoop – Kouveld (CGK)

Dit vind je misschien ook leuk...